Zadaniem Stowarzyszenia jest pomoc osobom oraz rodzinom, w których występuje problem alkoholowy. Sami staramy się być przykładem oraz motywować innych do podjęcia leczenia . Posiadamy odpowiednią kadrę, która oprócz wielu szkoleń posiada również praktykę i duże doświadczenie zdobyte dzięki wieloletniej trzeźwości.

 1. Przy Klubie „Szansa” działa Punkt Konsultacyjny gdzie przeprowadzamy pierwsze rozmowy, zapewniając ciepłe przyjęcie, intymność, anonimowość i zrozumienie.
   
 2. W klubie funkcjonują również grupy samopomocowe takie jak:
  • Grupa Wsparcia dla uzależnionych - środa 18.30
  • Grupa dla Współuzależnionych ( Al-anon, Alateen i DDA) - piątek 18.30
  • Grupa Anonimowych Alkoholików (AA) - wtorek 18.30
    
 3. W strukturach Rawskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego „Szansa” funkcjonuje Ośrodek dla Bezdomnych „Nadzieja”, który mieści się w Rawie Mazowieckiej przy ul. Mszczonowskiej 36. Ośrodek „Nadzieja” jest całodobowy i funkcjonuje w okresie „chronionym” tj. od 01.10 do 31.03. Przyjmujemy osoby bezdomne z terenu całej Polski.
   
 4. Od 2005 roku Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Szansa” w porozumieniu z Łódzkim Bankiem Żywności prowadzi magazyn żywnościowy , który mieści się w Rawie Mazowieckiej przy ul. Tomaszowskiej 10I i rozdaje żywność najbiedniejszym ludziom z terenu Rawy Mazowieckiej, Gminy Rawa Mazowiecka oraz Gminy Sadkowice.
   
 5. Jednak najpopularniejszą formą terapii jaką propagujemy jest integracja. Corocznie organizujemy:
  • Spotkania Wigilijne i Wielkanocne
  • „Choinkę” dla dzieci, „Andrzejki”, „Sylwester”, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka
  • Rocznicę Klubu, Rocznice Abstynenckie Członków Stowarzyszenia
  • Wspólne grzybobranie, ogniska i grille
  • Wyjazdy na pielgrzymki do Częstochowy , Lichenia i Szczuk
Oferta zajęć Klubu „Szansa” w Rawie Mazowieckiej:
Dni robocze
Poniedziałek - piątek
godz. 8.00 - 13.00 i 18.00 - 22.00
Punkt Konsultacyjny
Wtorek    godz. 18.30    Grupa Anonimowych Alkoholików
Środa      godz. 18.30    Grupa wsparcia dla uzależnionych
Piątek godz. 18.30    Grupa dla współuzależnionych
Dni wolne
Sobota
godz. 18.00 - 22.00
Imprezy integracyjne, rodzinne spotkania
Dni świąteczne
Niedziela
godz. 16.00 - 20.00
Imprezy rekreacyjne, rodzinne wyjazdy

Zapraszamy również do filii Rawskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego „Szansa”, która mieści się w Białej Rawskiej przy ul. Jana Pawła II 57 i nazywa się „Przedwiośnie”.

Oferta zajęć Klubu „Przedwiośnie” w Białej Rawskiej:
Poniedziałek dr psychologii
Środa Instruktor terapii uzależnień
Czwartek (I i III w miesiącu) nstruktor terapii uzależnień
Piątek Pierwszy kontakt

Posiadamy wyspecjalizowanych, pełnych zaangażowania wolontariuszy o olbrzymim doświadczeniu.