Krótka historia Klubu „Szansa” w Rawie Mazowieckiej:

W sierpniu 1991 roku z inicjatywy kilku pacjentów przychodni uzależnień zrodziła się myśl założenia klubu. Klub ten miał skupiać trzeźwiejących alkoholików oraz ich rodziny. Nadano mu nazwę „Szansa”.

Do jesieni 1995 roku klub mieścił się przy ul. Warszawskiej w Rawie Mazowieckiej.

Od 18 grudnia 1995 roku oficjalną siedzibą Klubu „Szansa” stały się pomieszczenia przy ul. Tomaszowskiej 10 J w Rawie Mazowieckiej.

W lutym 1998 roku podjęto decyzję o powołaniu Rawskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego „Szansa” a 22 listopada 1998 roku uchwalono statut Stowarzyszenia.

Dnia 12 listopada 2002 roku Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Szansa” zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Od kilku lat R.S.A. „Szansa” jest członkiem Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego, której siedziba mieści się w Skierniewicach.

Zadaniem Stowarzyszenia jest pomoc osobom oraz rodzinom, w których występuje problem alkoholowy. Sami staramy się być przykładem oraz motywować innych do podjęcia leczenia . Posiadamy odpowiednią kadrę, która oprócz wielu szkoleń posiada również praktykę i duże doświadczenie zdobyte dzięki wieloletniej trzeźwości.

 

Naszą dewizą są słowa:
pomagając innym pomagasz sobie.

 

Przy Klubie „Szansa” działa „punkt konsultacyjny” gdzie przeprowadzamy pierwsze rozmowy, zapewniając ciepłe przyjęcie, intymność, anonimowość i zrozumienie. W klubie funkcjonują również grupy samopomocowe.

Dla osób, które chcą skorzystać z terapii pogłębionej proponujemy maratony, warsztaty, obozy trzeźwościowe itp. gdzie terapię prowadzą certyfikowani specjaliści.

Jednak najpopularniejszą formą terapii jaką propagujemy jest integracja. Corocznie organizujemy Spotkania Wigilijne i Wielkanocne, „Choinkę” dla dzieci, „Andrzejki”, „Sylwester”, Zabawy Karnawałowe, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Rocznicę Klubu, Rocznice Abstynenckie Członków Stowarzyszenia, wspólne grzybobranie, ogniska i grille. Bierzemy udział w Rawskim Rajdzie Rowerowym jako Organizacja pomagająca oraz wyjeżdżamy na pielgrzymki do Częstochowy , Lichenia i Szczuk k/ Białej Rawskiej

W strukturach Rawskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego „Szansa” funkcjonuje również Ośrodek dla Bezdomnych „Nadzieja”, który mieści się w Rawie Mazowieckiej przy ul. Mszczonowskiej 36. Naszym zadaniem jest prowadzenie tego Ośrodka oraz udzielanie ludziom bezdomnym pomocy psychologiczno-terapeutycznej. Mieszkańcy Domu dla Bezdomnych są często beneficjentami klubu „Szansa”. Ośrodek „Nadzieja” jest całodobowy i funkcjonuje w okresie „chronionym” tj. od 01.10 do 31.03. Przyjmujemy osoby bezdomne z terenu całej Polski.

Od 2005 roku Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Szansa” w porozumieniu z Łódzkim Bankiem Żywności prowadzi magazyn żywnościowy , który mieści się w Rawie Mazowieckiej przy ul. Tomaszowskiej 10I i rozdaje żywność najbiedniejszym ludziom z terenu Rawy Mazowieckiej, Gminy Rawa Mazowiecka oraz Gminy Sadkowice.

 

ZAPRASZAMY
wszystkich, którzy idee trzeźwości
chcą wprowadzić w swoje życie